3 Boyutlu Hızlı Prototipleme

Endüstriyel Tasarım süreçlerimizde kavramsal tasarımdan prototipleme aşamasına geçerken, 3 boyutlu hızlı prototipleme cihazımız ile tam fonksiyonel prototipler alternatifleri üreterek, son kullanıcılarla kullanılabilirlik testleri yapıyoruz.