Bilgisayar Destekli Ergonomik Analiz

Endüstriyel Ürün Tasarımında kullanıcı odaklı tasarım anlayışımız fiziksel ergonomiye analitik bir yaklaşımı gerektirmektedir. Kavramsal tasarım aşamasında uyguladığımız bilgisayar destekli ergonomi analizleriyle kullanıcılar açısından optimum ergonomik çözümleri bulmayı hedeflemekteyiz. Bu analizlerde sadece forma dair bulguları değil kullanıma dair prosedürleri de elde etmekteyiz.