Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

UTRLAB ARGE KULLANICI ARAŞTIRMALARI TASARIM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” KAPSAMINDA
KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Kullanıcı,
Bu metni, 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) gereğince, UTRLAB Ar-Ge Kullanıcı Araştırmaları Tasarım Danışmanlık LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin gerçekleştirmekte olduğu kullanılabilirlik testlerine katılımınız kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, 3. kişilere aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Şirketimize katılımcı formu vasıtasıyla elektronik ortamda sağlamış olduğunuz ad, soyad ve elektronik posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz, kullanılabilirlik testine katılmak için yapmış olduğunuz başvurunuz doğrultusunda sizlerle iletişimin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Tarafınızla iletişime geçilmesi halinde sözlü, yazılı veya elektronik vasıtalarla Şirketimize sağlamış olduğunuz T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, adres bilgisi ve banka hesap numaralarından oluşan kişisel verileriniz ise; kullanılabilirlik testlerinin icra edilmesi, kullanıcı görüş ve deneyimlerinin raporlanması ve bu kapsamda ticari işlem ve eylemlerin planlanması ve uygulanması amacıyla işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası” ile (f) bendi uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması” hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI:

İşlenen kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak ve kullanılabilirlik testlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı/yurtiçi iştiraklerimiz, test faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile KVKK Madde 8/2 (a) bendinin yapmış olduğu atıf sebebiyle KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) “sözleşmenin kurulması ve ifası (ç) “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve (g) bendi uyarınca “bir hakkın korunması ve tesisi için zorunlu olması” hukuki nedenlerine dayanarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, test faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlama, denetleme ve kurumsal süreçler sebebiyle yurtdışı iştiraklerine ve veri yedekleme/depolama amaçlarıyla Şirket’in hizmet aldığı yurtdışında bulunan teknik hizmet sağlayıcılarına açık rızanız olması halinde aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ:

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Apt. No: 27/18 Çankaya/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@utrlab.com elektronik posta adresine veya arastirma@utrlab.com kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

UTRLAB Ar-Ge Kullanıcı Araştırmaları Tasarım Danışmanlık LTD. ŞTİ.

ADRES                  :

Odtü Teknokent, Galyum Blok Kat 2 No 7, 06800 Çankaya/Ankara

TELEFON             :

+90 312 210 1607

FAKS                     :

+90 312 210 1872

E-MAİL                 :

kvkbilgi[at]utrlab.com

KEP ADRESİ        :

utrlabar-ge[at]hs01.kep.tr